Atzinums

Projekta ID
21-TA-1712
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
17.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Noteikumu projektā paredzēts papildināt Noteikumu 2.5.apakšpunktā noteikto fizisko personu grupu sarakstu, papildinot to ar citu sociālo pakalpojumu un tiem pielīdzināto pakalpojumu sniedzējiem un bērnu nometņu dalībniekiem.
Ņemot vērā, ka noteikumu projekta izstrāde pamatota ar Ministru kabineta 2021.gada 9.novembra sēdē (prot.Nr.74 49.§) atbalstīto informatīvo ziņojumu “Informatīvais ziņojums “Plaša ātro antigēna paštestu izmantošana Covid-19 skrīningam, I. posms”” (turpmāk - Informatīvais ziņojums), lūdzam:
1. izvērtēt un skaidrot termina “citu sociālo pakalpojumu un tiem pielīdzināto pakalpojumu sniedzēji” un "bērnu nometņu dalībnieki" tvērumu, t.sk. vai minētie termini atbilst Informatīvajā ziņojumā paredzētajām personu grupām. Ja noteikumu projektā paredzētas fizisko personu grupas, kas nav paredzētas Informatīvajā ziņojumā, lūdzam pamatot šādu personu grupu iekļaušanu noteikumu projektā.
2. skaidrot, vai terminā "citu sociālo pakalpojumu un tiem pielīdzināto pakalpojumu sniedzēji” ietilpst Informatīvajā ziņojumā paredzētās fizisko personu grupas, kas strādā publiskā sektora prioritārajās jomās (piemēram, kultūras institūcijās strādājošie, VAS “Latvijas Pasts”, Starptautiskā lidosta “Rīga”, AS “Air Baltic Corporation”, VAS “Latvijas dzelzceļš”, AS "Pasažieru vilciens" darbinieki) un vai to iekļaušana noteikumu projektā ir aktuāla.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
   Lūdzu precizēt punkta redakciju, lietojot vienotu nosaukumu - SARS-CoV-2 antigēnu noteikšanas pašpārbaudes testi, attiecīgi precizējot arī anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
   Lūdzu precizēt 3.punkta tabulas 6.2.apakšpunkta pirmo rindkopu, papildinot to ar informāciju par finansējuma apmēru 2021.gadā.
Piedāvātā redakcija
-