Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
17.04.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Precizēt informatīvā ziņojuma “Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam” 3.7.sadaļas 256.punktu, aizstājot vārdus “civilstāvokļa aktu reģistru” ar vārdiem “Fizisko personu reģistru”, ņemot vērā, ka saskaņā ar Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likuma 7.panta pirmo daļu ziņas par miršanas faktiem iekļauj, aktualizē un atjauno Fizisko personu reģistrā. Atbilstoši Fizisko personu reģistra likuma 2.pantam Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir Fizisko personu reģistra pārzinis un turētājs.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Precizēt informatīvā ziņojuma “Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam” 3.7.sadaļas 256.punktu un 3.8.sadaļas 257.punktu, sniedzot izsmeļošāku informāciju par attiecīgajiem risinājumiem (E-apliecības par nāves cēloni aprites procesa elektronizēšana un Tiesu medicīnas ekspertīzes procesu digitalizācija).
 
Piedāvātā redakcija
-