Atzinums

Projekta ID
23-TA-950
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
18.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju, sniedzot skaidrojumu, kāpēc nacionāli Eiropas Sociālā fonda Plus programmai materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021. – 2027.gadam nepieciešams atstāt valsts budžeta finansējumu nemainīgu, t.i. 5 742 000 euro.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu par grozījumu ietekmi uz projektu, t.i., vai tie ir uzskatāmi par būtiskiem.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.2. apakšpunktā norādīto finansējumu finansiālajai ietekmei, jo, matemātiski saskaitot norādīto finansējumu pa gadiem un atņemot neattiecināmās izmaksas (85 498 euro), veidojas 5 741 999 euro, kas neatbilst noteikumu projekta 1.punktā paredzētajam.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam salāgot anotācijas 3.sadaļas 1.punktu ar anotācijas 3.sadaļas 6.1.apakšpunktu, jo 1.punktā, saskaitot finansējumu 4. un 5.ailē, veidojas 8 554 676 euro, savukārt 6.1.apakšpunktā 2024.gadam norādīts finansējums 8 554 675 euro, vienlaikus, saskaitot finansējumu 6. un 7.ailē, veidojas 8 157 036 euro, savukārt 6.1.apakšpunktā 2025.gadam norādīts finansējums 8 157 035 euro.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 1., 2., 3. un 5.punkta 8.aili atbilstoši Vadlīnijās tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtēšanai un novērtējuma ziņojuma sagatavošanai vienotajā tiesību aktu izstrādes un saskaņošanas portālā noteiktajam, t.i. 8.ailē “Izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2026. gadam” norādot izmaiņas salīdzinājumā ar 6.ailē “Saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru 2025.gadam” norādīto.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.1.apakšpunktā 2023.gadam norādīto ES finansējumu prognozētajai atmaksai, jo matemātiski iekavās norādītais, t.i. 9 530 666 x 90%, veido 8 577 599 euro nevis 8 577 580 euro.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
6.2.apakšpunktā "detalizēts izdevumu aprēķins" ir precizējams Sabiedrības integrācijas fondam 2026.gadā norādītais finansējuma apmērs pārtikas un pamata materiālās nenodrošinātības mazināšanai, summu "6 408 958" aizstājot ar summu "5 133 958".
Piedāvātā redakcija
-
8.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu 2. punktu, ņemot vērā, ka 32 538 000 euro ESF+ līdzfinansējums neveido 90% no kopējā 38 280 000 euro finansējuma.
Piedāvātā redakcija
Programmas kopējais pieejamais finansējums ir 38 280 000 euro, tai skaitā 32 538 000 euro Eiropas Sociālā fonda Plus līdzfinansējums, kas veido 90% no programmas finansējuma un valsts budžeta finansējums 5 742 000 euro, tai skaitā obligātais valsts budžeta līdzfinansējums 3 615 334 euro, kas veido 10% no programmas finansējuma un papildu valsts budžeta finansējums 2 126 666 euro.
9.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt un, ja attiecināms, aizstāt noteikumu 12.5.apakšpunktā vārdus "Eiropas Savienības fondu" ar vārdiem "Eiropas Sociālā fonda Plus", ņemot vērā, ka atbalsts tiek sniegts no konkrētā Eiropas Savienības fonda.
Piedāvātā redakcija
-