Atzinums

Projekta ID
22-TA-2548
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
12.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 606 "Ministru kabineta kārtības rullis" 52.1.2. apakšpunkts paredz, ka atzinumu (projekta saskaņojumu) nepieciešams saņemt no Tieslietu ministrijas (izņemot Ministru kabineta rīkojumu projektus par atļauju savienot amatus un par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", par apropriācijas pārdali un par ilgtermiņa saistību sadalījumu pa gadiem vai to precizēšanu, Ministru kabineta balvas piešķiršanu, projektus par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā, kultūrā, kā arī mācību olimpiādēs, konkursos un sacensībās, par tiesā iesniedzamo dokumentu projektiem, kā arī par Ministru kabineta vēstuļu projektiem).
Ņemot vērā iepriekš minēto, Tieslietu ministrijas kompetencē neietilpst atzinuma sniegšana par Satiksmes ministrijas iesniegto tiesību akta projektu. 
 
Piedāvātā redakcija
-