Atzinums

Projekta ID
21-TA-83
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
10.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
1.  Lūdzam visā informatīvajā ziņojumā vārdus “nākamais ES daudzgadu budžets 2021.-2027.gadam” aizstāt ar vārdiem:  “ES daudzgadu budžets 2021.-2027.gadam”, ņemot vērā, ka DFS 2021.-2027.gadam jau funkcionē un attiecīgās daudzgadu budžeta programmas tiek ieviestas.

2.  Lūdzam Informatīvā ziņojuma 2.lapaspusē trešās atkāpes pirmo teikumu “Finanšu programmas ietvaros plānots atvēlēt līdz 1 649 566 000 euro mērķim Nr. 3 “Kiberdrošība un uzticēšanās”” izteikt šādā redakcijā: “Programmai paredzētā finansējuma ietvaros plānots atvēlēt līdz 1 649 566 000 euro (faktiskajās cenās) mērķim Nr. 3 “Kiberdrošība un uzticamība””.

3. 3.lapaspusē, pirmajā atkāpē pēdējo teikumu “Saskaņā ar Eiropas Komisijas aplēsēm minētās programmas “Digitālās, rūpniecības un kosmosa” apakšprogrammas kopējais budžets būs 15 349 000 000 euro.” lūdzam izteikt šādā redakcijā: “Saskaņā ar Eiropas Komisijas aplēsēm minētās programmas “Digitālās, rūpniecības un kosmosa” apakšprogrammas kopējais budžets būs 13 462 000 000 euro (faktiskajās cenās)”, tā kā lūgums izmantot vienādu cenu vērtību - faktiskās cenas.

4. Lūdzam izmantot programmas regulā pieejamo informāciju par budžetu, tādēļ informatīvā ziņojuma 6.zemsvītras atsaucē lūdzam iekļaut atbilstošu saiti uz programmas regulu un izteikt to šādā redakcijā: “EUR-Lex - 32021R0695 - EN - EUR-Lex (europa.eu)”.

5. Visa informatīvā ziņojuma tekstā lūdzam vārdu “kontribūcija” aizstāt ar vārdu “ieguldījums”.
 
Piedāvātā redakcija
-