Atzinums

Projekta ID
21-TA-441
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
18.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra noteikumi Nr.537 “Noteikumi par nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu dienestā” 1.punktu noteikumi nosaka kārtību, kādā nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kas nav jāreģistrē Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzamos dokumentus.
Minēto noteikumu 2.punkā noteikts, ka nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā (turpmāk – nodokļu maksātāju reģistrs), kas ir Nodokļu informācijas sistēmas sastāvdaļa. Tās pārzinis un turētājs ir Valsts ieņēmumu dienests.
Ievērojot noteikto, lūdzam aizstāt noteikumu projekta 23.1 punktā vārdus “Valsts ieņēmumu dienesta maksātāju reģistrā“ ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā”.
Piedāvātā redakcija

6. Izteikt 23.1 punktu šādā redakcijā:
"23.1 Ja veterinārmedicīniskās prakses iestāde nav reģistrēta Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā, Uzņēmumu reģistrā vai komercreģistrā vai šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētās veterinārmedicīniskās prakses iestādes būves vai telpu grupas lietošanas veids, kas reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, neatbilst veicamajai darbībai, dienests pieņem lēmumu atteikt reģistrāciju dienesta uzraudzības objektu reģistrā."