Atzinums

Projekta ID
23-TA-2941
Atzinuma sniedzējs
Satiksmes ministrija
Atzinums iesniegts
11.12.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ministra kabineta sēdes protokollēmuma projekta 5. punkts paredz, ka Ekonomikas ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Kultūras ministrijai, Satiksmes ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālajai ministrijai nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam izpildīt Energoefektivitātes likuma 5. panta trešās daļas prasības, ieviešot energopārvaldības sistēmas nozares ministrijas resora līmenī, lai efektīvi nodrošinātu enerģijas patēriņa uzraudzību un uzskaiti, energopārvaldības sistēmā iekļaujot arī nozaru ministriju padotības iestādes un kapitālsabiedrības.
Nav saprotams tiesiskais pamats (Energoefektivitātes likuma 5. panta trešās daļa to neparedz) un lietderība uzdevumam ieviest energopārvaldības sistēmu nozares ministrijas resora līmenī, energopārvaldības sistēmā iekļaujot arī nozaru ministriju padotības iestādes un kapitālsabiedrības.
Nav samērīgi ieviest energopārvaldības sistēmu nozares ministrijas resora līmenī, iekļaujot arī nozaru ministriju padotības iestādes un kapitālsabiedrības ar mērķi, lai efektīvi nodrošinātu enerģijas patēriņa uzraudzību un uzskaiti.
Attiecībā uz Satiksmes ministrijas funkcijām un tās enerģijas patēriņu, nav samērīga Satiksmes ministrijas kapitālsabiedrību (piemēram, VAS "Latvijas dzelzceļš", VAS "Latvijas Autoceļu uzturētājs", VAS "Latvijas Pasts", VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga", AS "Pasažieru vilciens" u.c.) energopārvaldības sistēmu uzraudzība un uzturēšana.
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lēmums veikt visu ēku energosertifikāciju radīs būtiskas izmaksas, kas nav paredzētas VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” 2024. gada budžetā (vienas ēkas energosertifikācijas izmaksas ir ap 1000 – 1500 EUR). Satiksmes ministrija lūdz izvērtēt informatīvā ziņojuma protokollēmuma projetka 6. punkta iekļaušanu protokollēmumā, ja tam nav paredzēts finansējums valsts budžetā, tai skaitā, lai segtu izmaksas, kas radīsies kapitālsabiedrībām energosertifikātu iegūšanai.  
Ņemot vērā minēto, lūdzam Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 6. punktu izteikt jaunā redakcijā.
Piedāvātā redakcija
6. Visām nozaru ministrijām un valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. decembrim veikt ēku energosertifikāciju, izņemot tām ēkām, kurās nav apkure, nozaru ministriju resoru, kura ir ministriju, to padotības iestāžu un kapitālsabiedrību īpašumā vai valdījumā, lai varētu efektīvi izvērtēt darbības, kurās ir lielākais enerģijas patēriņš, un konstatēt vismazāk energoefektīvākās ēkas, telpas un darbības.
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 2. punktā vārdu “ietaupījumu” ar vārdu “patēriņu”.
Piedāvātā redakcija
2. Noteikt nozaru ministrijām savā resorā (ministrijas, padotības iestādes, kapitālsabiedrības) no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim samazināt kopējo enerģijas patēriņu (siltumenerģija, elektroenerģija, naftas produkti (degviela, kurināmais), dabasgāze) par 1,9 %, salīdzinot ar 2021. gadu.
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam skaidrot, kādā veidā (tabulā vai kā citādi) būs jānorāda informācija par 2023. gadu atbilstoši Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 3. punktā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-