Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"
Atzinums iesniegts
21.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) ir iepazinusies ar pamatnostādņu projektu "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" (turpmāk – Pamatnostādņu projektu). Vēlamies atkārtoti vērst uzmanību uz trūkumiem Pamatnostādņu projektā, lai nodrošinātu sabiedrības veselībai labvēlīgu regulējumu.
LTRK aicina pārskatīt veselības aprūpes finansēšanas modeli, ņemot vērā, ka tas ir novecojis un valsts noteiktās pakalpojumu cenas nesedz pašizmaksu lielākai daļai no pakalpojumiem, kā arī ir vērojams ļoti straujš materiālu, energoresursu sadārdzinājums, rezultātā tiek palielinātas cenas maksas pakalpojumiem. Norādām, ka piešķirtajam finansējumam būtu jābūt vērstam uz visu tarifu sakārtošanu atbilstoši faktiskajām izmaksām, paredzot indeksāciju atbilstoši situācijai.
 
Piedāvātā redakcija
Aktuālajā Pamatnostādņu projekta Izziņā norādīts, ka “Pamatnostādņu projekts paredz izstrādāt ekonomiskos aprēķinos balstītu un caurspīdīgu veselības aprūpes pakalpojumu tarifu izveides kārtību un tarifu pārskatīšanas un ieviešanas plānu. Tiek plānots, ka izstrādājot politikas plānošanas dokumentus (plānus) prioritārajā jomā, tarifi tiks pārskatīti”. 
Jānorāda, ka LTRK aicina pārskatīt visus tarifus, nevis tikai prioritārās jomās, kā arī paredzēt regulāru indeksāciju, kas Pamatnostādņu projektā nav minēta. Tarifu izveides kārtības izstrāde, tarifu pārskatīšana un ieviešanas plāna termiņš ir 2027.gads, kas rada nopietnas bažas no uzņēmēju puses, ņemot vērā situācijas problemātiku jau šobrīd, nepieciešams rīkoties nekavējoties,  lai veicinātu kopējo sabiedrības veselību. Valsts noteiktās pakalpojumu cenas nesedz pašizmaksu lielākai daļai no pakalpojumiem, papildus jāņem vērā šī brīža straujais cenu pieaugums visām izmaksu pozīcijām. Jāatgādina, ka sabiedrības veselības rādītāji Latvijā būtiski atpaliek no citām ES dalībvalstīm, kas apliecina nepieciešamību pēc tūlītējas rīcības.

Atkārtoti vēršam uzmanību, ka jau iepriekš sarunās, LTRK ir uzsvērusi divus būtiskus jautājums, kas nav iekļauti Pamatnostādņu projektā, un kas kavē veselības nozares attīstību gan reģionos, gan pilsētās. Veselības ministrijai ir nepieciešams rast risinājumu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu medicīnas personālu reģionos gan šo Pamatnostādņu kontekstā, gan raugoties plašāk uz kopējo sabiedrības veselību.
Būtu jāizvērtē esošais veids, kā tiek sertificēti speciālisti, par piemēru ņemot citas līdzīgas valstis, kas ir ar nelielu medicīnas personāla skaitu. Ņemot vērā esošos apstākļus, kā arī Covid-19 pandēmijas radītās sekas, mēs nevaram atļauties saglabāt esošo sistēmu, kas paredz, ka vienam ārstam ir viena specialitāte. Sertifikācijas jautājumu ir nepieciešams skatīt horizontāli, ņemot vērā, ka no pacientu viedokļa tas būtu ievērojams ieguvums, kā arī veicinātu medicīnas pakalpojumu pieejamību, tajā skaitā reģionos.