Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"
Atzinums iesniegts
03.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) ir iepazinusies ar pamatnostādņu projektu "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam" (turpmāk – Pamatnostādņu projektu). Vēlamies atkārtoti vērst uzmanību uz trūkumiem Pamatnostādņu projektā, lai nodrošinātu sabiedrības veselībai labvēlīgu regulējumu.

Aktuālajā Pamatnostādņu projekta Izziņā norādīts, ka “Pamatnostādņu projekts paredz izstrādāt ekonomiskos aprēķinos balstītu un caurspīdīgu veselības aprūpes pakalpojumu tarifu izveides kārtību un tarifu pārskatīšanas un ieviešanas plānu. Tiek plānots, ka izstrādājot politikas plānošanas dokumentus (plānus) prioritārajā jomā, tarifi tiks pārskatīti”. 
 
Piedāvātā redakcija
Jānorāda, ka LTRK aicina pārskatīt visus tarifus, nevis tikai prioritārās jomās, kā arī paredzēt regulāru indeksāciju, kas Pamatnostādņu projektā nav minēta. Tarifu izveides kārtības izstrāde, tarifu pārskatīšana un ieviešanas plāna termiņš ir 2027.gads, nav skaidrs termiņš katram no procesiem.