Atzinums

Projekta ID
21-TA-1497
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas 6. punktā norādīts, ka  pārsūdzību procesā esošie tirdzniecības centri ir ar aptuveni kopējo platību 133 334 m2. Ievērojot noteikumos paredzēto atbalsta apmēru 15 euro par m2, attiecīgi sanāk, ka Covid-19 krīzes skartajiem tirdzniecības centriem nomas apgrozījuma krituma kompensācijai 2022.gadā varētu būt nepieciešami 2 000 010 euro. Lūdzam precizēt finansējuma apmēru, kā arī norādīt tā aprēķinu. Papildus sadaļā “Cita informācija” sniegto informāciju ierosinām izteikt šādā redakcijā: “Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums nemainās, vienlaikus 2022.gadā Ekonomikas ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtība pieprasīs no 74.resora „Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” atbilstoši Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai faktiski nepieciešamajam apmēram.”
 
Piedāvātā redakcija
-