Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-1622
Atzinuma sniedzējs
Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība "ESTERE"
Atzinums iesniegts
07.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts
Iebildums
Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrība "Estere" neatbalsta likumprojektu "Par Eiropas Padomes konvenciju "Par vardarbību pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu"(23-TA-1622),sauktu arī par Stambulas konvenciju ,un ir pret tās virzīšanu ratificēšanai,pamatojoties uz sekojošo:
Stambulas konvencija ir nekvalitatīvs dokuments ,ar neskaidru,apšaubāmu mērķi nākotnē.Konvecijas parakstīšanas gadā,tā uzlika par pienākumu Valstij vaikt konkrētas darbības un pilnveidot likumdošanu,ieviest preventīvus pasākumus vardarbības mazināšanai. Latvijas likumi jau paredz konkrētu atbildību par vardarbības veikšanu.Tomēr praksē bieži dominē atbildīgo iestāžu darbinieku nevēlēšanās,nezināšana,vai nespēja lietot uzticēto varu cietušo un visas sabiedrības interesēs.Konvencijas ratificēšana pati par sevi nemainīs attieksmi un nepacels atbildīgo darbinieku drosmi un visas sabiedrības kopīgo  atbidību par kopienu un nemazinās vienaldzību. Valstī trūkst atbalsta pakalpojumi vardarbībā cietušajiem.(krizes dzīvokļi,pietiekoša psihoterapeitiskā un sociālā palīdzība.10-20 konsultācijas gadā nerehabilitē cietušo.Konvencija "Par vardarbību pret sievietēm un  ģimenē  novēršanu un aparošanu ",neuzsver vardarību pret vīriešiem,kā ģimenē ,tā sabiedrībā.Audžuģimeņu prakse liecina par smagā vardarbībā cietušiem zēniem.Ļoti daudzi bērni ir cietuši no ilgstošās seksuālas vardarbības,kas ir palikušas neatklātas un bērni nav saņēmuši rehabilitāciju un izaug ar deformētu attieksmi pret dzīvi ,ar  izjauktu smadzeņu ķīmiju ,un kļūst par viegli izmanotojamiem upuriem deformētām dzimumattiecībām un ekonomiskai vardarībai.Iebildumus rada arī Konvencijas 14 .pants par iespeju ieviest maldinošu un sagrozītu  mācību programu.Konvecijas virzītā tēma destabilizē nonbriedušu bērnu prātus par tiesībām sevi sakropļot un uz lielākām brīvībām uz kaitējošāām atkarībām,un vecāku un ģimenes un sabiedrības tiesību un atbildības nonivilēšanu.kas būtiski saistās ar tautas pašsaglabāšanos ilgtermiņā un kvalitātē.Jautājumu rada arī nosaukumā minētais vārds "apkarošanu".Šāds formulējums liecina par vardarbīgu nevis tiesiski aktīvu,taisnīgu darbību ,iestājoties pret faktisku vardarbību,bet dod ieganstu un iespēju, joprojām, atbildīgo iestāžu,dienestu ,institūciju darbiniekiem ,interpretēt konkrēto notikumu pēc savas izpratnes un pielietot sev doto varu pret ģimeni un indivīdu nepamatoti.Aicinām uzlabot policistu,tiesnešu,,VBTAI u.c atbildīgo personu kompetenci un stiprināt jau esošo likumu īstenošanu praksē visu cilvēku tiesību aizsardzībā bez diskriminācijas.Vienaldzība un atstāšana novārtā ir viens no vardarbības veidiem arī pret sievietēm un vīriešiem. Aicinām noraidīt ratificēšanu!
Piedāvātā redakcija
-