Atzinums

Projekta ID
22-TA-826
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
20.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
"(4) Valsts ieņēmumu dienestam ir šādi uzdevumi:
1) uzraudzīt, vai starpnieks ievēro šā likuma 4.panta  prasības;
2) noteikt soda naudas apmērus atbilstoši šā likuma 18.pantam;
3) sniegt pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma nepieciešamo informāciju, kas ir Valsts ieņēmuma dienesta rīcībā un saistīta ar nekustamā īpašuma darījumu starpnieku saimniecisko darbību.”.

 
Iebildums
Likumprojekta 4.punkts paredz, papildināt Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likuma 14.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:
“(4) Valsts ieņēmumu dienestam ir šādi uzdevumi:
1) uzraudzīt, vai starpnieks ievēro šā likuma 4.panta  prasības;
2) noteikt soda naudas apmērus atbilstoši šā likuma 18.pantam;
3) sniegt pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma nepieciešamo informāciju, kas ir Valsts ieņēmuma dienesta rīcībā un saistīta ar nekustamā īpašuma darījumu starpnieku saimniecisko darbību.”.
No likumprojekta un anotācijas nav saprotams kādu konkrēti informāciju Valsts ieņēmumu dienestam būs pienākums sniegt Ekonomikas ministrijai un kāds ir šādas informācijas nodošanas mērķis. Likumprojekta anotācijā ir norādīts, ka Valsts ieņēmumu dienestam ir jāsniedz informācija, kas attiecas uz nekustamā īpašuma darījumu starpnieka saimniecisko darbību, piemēram, jāiesniedz Ekonomikas ministrijai  informācija par saimnieciskās darbības veicējiem. Šāds vispārīgs skaidrojums ir pretrunā ar likumā “Par nodokļiem un nodevām” 22.pantā noteikto, ka Valsts ieņēmumu dienests nav tiesīgs sniegt informāciju par nodokļu maksātāju.
Tāpēc lūdzam precizēt Valsts ieņēmumu dienestam pieprasāmās informācijas apjomu un šādas informācijas nodošanas mērķi.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Likumā "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" ir ieplānoti ieņēmumi no nekustamā īpašuma darījumu starpnieka reģistrācijas maksas un ikgadējās nekustamā īpašuma darījumu starpnieka uzraudzības maksas 2022., 2023. un 2024.gadā ik gadu 46 600 euro apmērā un atbilstoši Ekonomikas ministrijas budžetā nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistra uzturēšanai un uzraudzībai ir paredzēts finansējums 46 566 euro apmērā ik gadu, attiecīgi jāprecizē 1., 1.1, 2., 2.1, 3. un 3.1. punktā norādītais finansējuma apmērs, kā arī jāsvītro 6.un 6.1.punktā šobrīd sniegtā informācija, jo netiek norādīta likumprojektā paredzēto pasākumu ietekme uz budžetu. Vienlaikus pie citas informācijas jānorāda, ka likumā "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" ir ieplānoti ieņēmumi no nekustamā īpašuma darījumu starpnieka reģistrācijas maksas un ikgadējās nekustamā īpašuma darījumu starpnieka uzraudzības maksas 2022., 2023. un 2024.gadā ik gadu 46 600 euro apmērā un attiecīgi ir paredzēti izdevumi Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2022., 2023. un 2024.gadā ik gadu 46 566 euro apmērā, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistra uzturēšanu un uzraudzību.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Likumprojekts (grozījumi)
"4) ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs.";
Priekšlikums
Likumprojekta 1.punkts paredz papildināt Nekustamā īpašuma darījumu starpnieku darbības likuma 5.panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:
“4) ir reģistrējusi savu saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs.”.
 Valsts ieņēmumu dienests lūdz izvērtēt Likumprojektā paredzētā grozījuma noteiktā pienākuma atbilstību Komerclikuma 64.panta pirmajai daļai, kura nosaka, ka mākleris ir komersants, kurš nodarbojas ar starpniecību darījumu noslēgšanā citu personu labā, nebūdams pastāvīgi saistīts ar šīm personām līgumiskās attiecībās.
Piedāvātā redakcija
-