Atzinums

Projekta ID
21-TA-260
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
27.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka rīkojuma projekts paredz piešķirt Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam profesionālās izglītības kompetences centra statusu ar 2022. gada 1. jūliju, paplašināsies arī to pedagogu skaits, kuriem atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 22.punktam tiek noteikta piemaksa 10 procentu apmērā no mēneša darba algas.  Līdz ar to lūdzam papildināt rīkojuma projekta anotācijas III sadaļu “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem”, norādot nepieciešamā finansējuma avotus piemaksu nodrošināšanai 10% apmērā profesionālās izglītības kompetences centra pedagogiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumu Nr.144 “Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība” 8. punktam, ja izglītības iestāde, kas pretendē uz kompetences centra statusu, ir izveidota reorganizācijas vai likvidācijas kārtībā un tā ir reorganizēto vai likvidēto izglītības iestāžu saistību un tiesību pārņēmēja, vērtējot tās atbilstību šo noteikumu 2. punktā minētajiem kritērijiem, ņem vērā reorganizēto vai likvidēto izglītības iestāžu darbības rādītājus pēdējo divu mācību gadu laikā. Ņemot vērā, ka rīkojuma projekta 2.punkts paredz piešķirt Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam profesionālās izglītības kompetences centra statusu ar 2022. gada 1. jūliju saskaņā ar minēto noteikumu 8. punktu, lūdzam rīkojuma projekta anotāciju papildināt ar attiecīgu informāciju par reorganizēto izglītības iestāžu (Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu un Daugavpils tehnikumu) atbilstību Ministru kabineta 2013. gada 19. marta noteikumu Nr.144 “Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība”  2. punktā minētajiem kritērijiem.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka rīkojuma projekta 4.punkts paredz pārdalīt Daugavpils Tirdzniecības profesionālās vidusskolas trīs vakantās amata vietas un ar 2021. gada 30.decembri nodot tās bez finansējuma Izglītības un zinātnes ministrijai, lūdzam papildināt rīkojuma projekta anotācijas III sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 7.punktu ar informāciju par Izglītības un zinātnes ministrijas turpmāko rīcību attiecībā uz minētajām vakantajām amata vietām, kā arī, no kādiem līdzekļiem/finansējuma avotiem tās plānots finansēt. Vienlaikus lūdzam pamatot nepieciešamību/lietderību minētā 4.punkta iekļaušanai rīkojuma projektā.
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Aicinām rīkojuma projekta 2.punktā norādīt arī Ministru kabineta noteikumu “Profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība” numuru.
 
Piedāvātā redakcija
-