Atzinums

Projekta ID
23-TA-2277
Atzinuma sniedzējs
Konkurences padome
Atzinums iesniegts
03.10.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Konkurences padome (turpmāk - KP) novērtē veiktos papildinājumus anotācijā, izvērtējot kredītiestāžu un patērētāju kreditētāju statusu, t.sk. datiem par patērētāju kreditētāju pelņu, un papildinot likumprojekta mērķi ar skaidrāku pamatojumu, kā arī izvērtētu alternatīvu pieeju. Vienlaikus KP norāda, ka vērā ņemams fakts ir atsevišķu tirgus dalībnieku izteiktie iebildumi par plānotajiem grozījumiem, līdz ar to KP aicina izdiskutēt ar nozari nepieciešamos grozījumus, lai tie būtu samērojami ar Ministru kabineta 2023.gada 26.septembra protokollēmuma Nr.47 42.§ “Informatīvais ziņojums “Par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2024.–2027. gadam izstrādes virzību”” 4.punktā doto uzdevumu.
Piedāvātā redakcija
-