Atzinums

Projekta ID
21-TA-1179
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
23.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Tieslietu ministrijā saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr.606 “Ministru kabineta kārtības rullis” 67. punktu ir izskatīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts ,,Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai” (turpmāk – projekts), tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija), un par projektu izsakām iebildumu – projektu nepieciešams papildināt ar pārejas regulējumu par noteikumu spēkā stāšanos, jo nav pieļaujama projektā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās parastajā kārtībā. Likums “Par valsts budžetu 2022. gadam” stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī, attiecīgi arī uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi nevar stāties spēkā ātrāk par šo datumu.
Piedāvātā redakcija
-