Atzinums

Projekta ID
21-TA-243
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt protokollēmuma projektu ar punktu šādā redakcijā: "Pieņemt zināšanai, ka noteikumu 245.3 punktā iekļautajiem pasākumiem nepieciešamie izdevumi ne vairāk kā 1 334 286 euro apmērā 2021.gadā tiks nodrošināti Ministru kabineta 2021.gada 21.aprīļa (prot. Nr.34 47.§) rīkojumā Nr.266 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un Ministru kabineta 2021.gada 10.augusta (prot Nr.55 92.§) rīkojumā Nr.532 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” piešķirtā finansējuma ietvaros."
Piedāvātā redakcija
-