Atzinums

Projekta ID
21-TA-1683
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
17.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka tiek mainīts normatīvais akts pēc noteiktā izpildes termiņa beigām, līdz ar to svarīgs ir Tieslietu ministrijas viedoklis.  Vienlaikus vēršam uzmanību, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Izglītības un zinātnes ministrija kā politikas veidotāji  augstas gatavības pašvaldību investīciju projektu izvērtēšanā un valsts budžeta finansējuma piešķiršanā un izlietojuma kontrolē,  ir atbildīgas, ka, mainot valsts budžeta finansējuma  apguves nosacījumus, tiek radīti vienlīdzīgi nosacījumi visām pašvaldībām, kā to ir norādījusi savā revīzijā Valsts kontrole.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Aicinām ziņojuma projektā:
- skaidrāk aprakstīt, ka piedāvātais risinājums paredz 2021.gadā piešķirtā un pašvaldībām pārskaitītā finansējuma izmantošanu 2022.gadā, ņemot vērā, ka ir aizkavējusies projektu īstenošana, apliecinot, ka risinājuma īstenošanai 2022.gadā nebūs nepieciešams papildu finansējums no valsts budžeta;
- norādīt, ka saskaņā ar ziņojuma 1.tabulā sniegto informāciju, kas ir situācijas novērtējums par 2021.gada izpildi uz ziņojuma sagatavošanas brīdi, 7 pašvaldības 2022.gadā varēs izmantot neplānotu valsts budžeta finansējuma atlikumu no 2021.gada un tas atstāts negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžetu 2022.gadā provizoriski ne vairāk kā 11,876 milj. euro apmērā;
- uzsvērt, ka piedāvātais risinājums ir nepieciešams, lai turpinātu uzsāktos ieguldījumus publiskās infrastruktūras attīstības projektos pašvaldībās.

Papildus aicinām pastiprinātu uzmanību veltīt projektu īstenošanai, nodrošinot to pilnīgu pabeigšanu 2022.gadā, neradot saistības uz turpmākiem gadiem.
 
Piedāvātā redakcija
-