Atzinums

Projekta ID
23-TA-77
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam svītrot anotācijas 1.3. apakšsadaļā un 3.sadaļā sniegto informāciju, ka turpmākās iespējas atbalstīt Ukrainas studentus un pētniekus izskatāmas Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta „Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” sagatavošanas procesā, ņemot vērā, ka jautājums par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam un budžeta ietvaram 2023. – 2025. gadam ir jau pieņemts.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam sniegt pamatojumu aprēķinos izmantotajam potenciālajam stipendijas saņēmēju skaitam, nepieciešamības gadījumā arī precizējot aprēķinu. Vēršam uzmanību, ka šobrīd no anotācijā sniegtās informācijas nav saprotams, cik studentiem 2022.gadā tika sniegts atbalsts un kāpēc 2023.gadā tiek prognozēts, ka šis studentu skaits pieaugs.
Vienlaikus vēršam uzmanību, ka šo noteikumu projekta anotācijas 3.sadaļā veiktajiem aprēķiniem ir jāatbilst rīkojuma projekta "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 17.00.00 “Finansējums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteikto pasākumu īstenošanai” uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžetu" (23-TA-80) anotācijā norādītajai informācijai un veiktajiem aprēķiniem.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļā norādīto atsauci uz Ministru kabineta 2022. gada 21. decembra rīkojuma Nr. 966 „Par Pasākumu plānu atbalsta sniegšanai Ukrainas civiliedzīvotājiem Latvijas Republikā 2023. gadam” 6.5. un 6.6.punktu, ņemot vērā, ka minētajā rīkojumā nav šādu punktu.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu konsolidētās versijas 42.punktu, pēc vārdiem un skaitļa "laikposmā no 2023." papildināt ar vārdu "gada".
Piedāvātā redakcija
-