Atzinums

Projekta ID
21-TA-799
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam 24.punktu izteikt šādā redakcijā : “Šā ziņojuma 21.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot arī izmaksas:”
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 34.punktu ar apakšpunktu, ka ja projekta ietvaros tiek sniegts atbalsts ģimenes locekļiem un ir radušies izdevumi, informācija būtu norādāma kā projekta darbības sasniedzamais rezultāts. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam izziņas 3.punktā sniegto iebildumu un lūdzam pārskatīt vai svītrot specifisko rezultāta rādītāju, jo tas dublē iznākuma rādītāju, kā arī neatbilst Regulas Nr. 2021/1060 2.pantā sniegtajai rezultāta rādītāja definīcijai. Skaidrojam, ka iznākuma rādītājam jābūt tādam, ar ko var izmērīt veiktās investīcijas un to progresu (piemēram, atbalstu saņēmušo personu skaits), savukārt rezultāta rādītājam jābūt tādam, kas raksturo veikto investīciju rezultātu vai ietekmi uz mērķa grupu. Dotajā gadījumā specifiskais rezultāta rādītājs dublē iznākuma rādītāju, jo paredz uzskaitīt atbalstu saņēmušās personas, tikai atšķirīgā laika periodā: gada ietvaros (rezultāta rādītājs) vai visā projekta īstenošanas periodā (iznākuma rādītājs). Abu rādītāju uzskaites metodoloģija ir vienāda, un to sasniegšanu pierāda vieni un tie paši pamatojošie dokumenti.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam 24.punktu izteikt šādā redakcijā: “Šā ziņojuma 21.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot arī izmaksas:”.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma 34.punktu ar apakšpunktu, ka ja projekta ietvaros tiek sniegts atbalsts ģimenes locekļiem un ir radušies izdevumi, informācija būtu norādāma kā projekta darbības sasniedzamais rezultāts. 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Uzturam izziņas 3.punktā sniegto iebildumu un lūdzam pārskatīt vai svītrot specifisko rezultāta rādītāju, jo tas dublē iznākuma rādītāju, kā arī neatbilst Regulas Nr. 2021/1060 2.pantā sniegtajai rezultāta rādītāja definīcijai. Skaidrojam, ka iznākuma rādītājam jābūt tādam, ar ko var izmērīt veiktās investīcijas un to progresu (piemēram, atbalstu saņēmušo personu skaits), savukārt rezultāta rādītājam jābūt tādam, kas raksturo veikto investīciju rezultātu vai ietekmi uz mērķa grupu. Dotajā gadījumā specifiskais rezultāta rādītājs dublē iznākuma rādītāju, jo paredz uzskaitīt atbalstu saņēmušās personas, tikai atšķirīgā laika periodā: gada ietvaros (rezultāta rādītājs) vai visā projekta īstenošanas periodā (iznākuma rādītājs). Abu rādītāju uzskaites metodoloģija ir vienāda, un to sasniegšanu pierāda vieni un tie paši pamatojošie dokumenti.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lai nodrošinātu korektu izpratni par komercdarbības atbalsta neesamību pasākumā, vēršam uzmanību, ka medicīnas pakalpojumi, kurus sniedz Bērnu klīniskā universitātes slimnīca ir definēti kā vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumi, kas tiek sniegti saskaņā ar Eiropas Komisijas 2011. gada 20. decembra Lēmumu Nr.2012/21/ES par Līguma par Eiropas Savienības darbību 106. panta 2. punkta piemērošanu valsts atbalstam attiecībā uz kompensāciju par sabiedriskajiem pakalpojumiem dažiem uzņēmumiem, kuriem uzticēts sniegt pakalpojumus ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi (turpmāk - VTNP lēmums), savukārt plānotais pakalpojums 4.3.6.3. pasākuma ietvaros nav medicīniska rakstura pakalpojums, attiecīgi lūdzam informatīvajā ziņojumā to skaidri norādīt. Attiecīgi arī vietās informatīvajā ziņojumā, kur tiek analizēta Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.pantā minētā 4.pazīme, lūdzam analīzi veikt par konkrēto 4.3.6.3. pasākuma ietvaros plānoto pakalpojumu, attiecīgi analizējot, ka konkrēti šim pakalpjumam nav ietekmes uz konkurenci un tirdzniecību ES iekšējā tirgū, nevis analizēt Bērnu klīniskās slimnīcas sniegtos medicīnas pakalpojumus. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka, lai ievērotu VTNP lēmuma nosacījumus uz  Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas sniegtajiem medicīnas pakalpojumiem, tai ir jānodrošina darbību un izmaksu nošķiršana.
Piedāvātā redakcija
-