Atzinums

Projekta ID
21-TA-1667
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
21.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Anotācijas 3.sadaļas “Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem” 6.punktā (14.lpp.) norādīts, ka ietekme uz budžetu ir izvērtēta 2021.gada 21.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.868 “Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr.641 “Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” (2021-TA-511) ietvaros, savukārt anotācijas 4.sadaļa “Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu” 4.2.apakšpunktā (14.lpp.) norādīts, ka, ņemot vērā regulas Nr.36/2014 86.pantā noteikto viena maksājuma principu, Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī norādītā maksa par klīniskās pārbaudes pieteikuma izskatīšanu ietver arī maksu par ētikas komitejas veikto darbu, tādējādi nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2019.gada 10.decembra noteikumos Nr.641 “Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis” attiecībā uz klīniskās pārbaudes, maziejaukšanās klīniskās pārbaudes, klīniskās pārbaudes grozījumu pieteikumu, kā arī klīniskās pārbaudes norises vietas saistītās dokumentācijas izskatīšanu. Ņemot vērā, ka veidojas minētā pretruna, salāgojama informācija.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Iebildums
Ņemot vērā, ka anotācijas 7.1.sadaļas “Projekta izpildē iesaistītās institūcijas” apakšadaļā “Institūcijas” (21.lpp.) kā projekta izpildē iesaistītā institūcija norādīta Zāļu valsts aģentūra, lūdzam papildināt anotāciju, norādot, ka noteikumu projektā paredzētos pasākumus Zāļu valsts aģentūra nodrošinās saņemto pašu ieņēmumu ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-