Atzinums

Projekta ID
21-TA-541
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
27.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Projekta anotācijā ir norādīts, ka saistītie grozījumi (turpmāk – saistītie projekti) jāveic:
1) Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu";
2) Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumos Nr. 1268 "Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi";
3) Ministru kabineta 2006. gada 6. jūnija noteikumos Nr. 460 "Noteikumi par specialitāšu, apakšspecialitāšu un papildspecialitāšu sarakstu reglamentētajām profesijām".
Vienlaikus projekta anotācijā norādīts, ka projekts stāsies spēkā vispārējā kārtībā. Savukārt projekts un saistītie projekti tiks virzīti izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaicīgi.
Vēršam uzmanību, ka projektā un saistītajos projektos ir ietverts regulējums, kuram jāstājas spēkā vienlaicīgi. Savukārt projekta un saistīto projektu virzīšana izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaicīgi automātiski nenodrošina, ka tie stāsies spēkā vienlaicīgi. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt projektu ar spēkā stāšanās noteikumu, kas saskaņots ar saistīto projektu spēkā stāšanās noteikumiem.
Vienlaikus lūdzam precizēt projekta anotācijā ietverto informāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ievērojot, ka Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 36 "Iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi" ir zaudējuši spēku, lūdzam precizēt projekta anotācijas 1.3. apakšpunktā ietverto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-