Atzinums

Projekta ID
24-TA-371
Atzinuma sniedzējs
Biedrība Zemnieku saeima
Atzinums iesniegts
04.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums

Biedrība ‘’Zemnieku saeima’’ sniedz vairākus priekšlikumus saistībā ar grozījumiem Ministru kabineta 2023. gada 18. aprīļa noteikumos Nr. 198 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem":

1)Piedāvātajā grozījumā nr.15., kurš piedāvā jaunu redakciju noteikumu punktam 155., aicinām dzēst prasību par sējas datuma ietveršanu atskaitē, jo to nepieprasa Latvijas stratēģiskā plāna redakcija un nav izprotama šādas statistikas vajadzība, tādēļ šādai prasībai neredzam pamatojumu;
2)Piedāvātajā grozījumā nr.17., kurš piedāvā jaunu redakciju noteikumu punktam 158., aicinām aizstāt piedāvāto redakciju ‘’eksportē LIZ pārvaldības sistēmā’’ ar ‘’importē LIZ pārvaldības sistēma’’, šādā veidā atbildību par VAAD LIZ pārvaldības sistēmas gatavību un funkcionētspēju noņemot no lauksaimnieku pleciem;
3)Piedāvātajā grozījumā nr.18., kurš piedāvā jaunu redakciju noteikumu punktam 161.1. pieprasām dzēst ziņošanas prasību par ‘’minerālā slāpekļa analīžu rezultātiem attiecīgā gada pavasarī’’, jo šādu analīžu veikšana nav izplatīta nedz Latvijā, nedz citur ES. Minerālā slāpekļa analīžu veikšana ir ārkārtīgi dārga, turklāt paraugu novākšanai nepieciešamas speciālas saldēšanas kastes, līdz ar to, šādas analīzes praktiski saimniecību līmenī netiek veiktas. Minerālā slāpekļa testus pavasarī, atsevišķos punktos, veic VAAD;
4)Piedāvātajā grozījumā nr.31., kurš piedāvā jaunu redakciju noteikumu punktam 389. kā gala termiņu minimālās augsnes apstrādes apliecinājumam noteikt fotofiksācijas iesniegšanu līdz 15. aprīlim. Esošais grozījumu piedāvājums kā gala termiņu paredz 5. februāri, taču šāda redakcija nav pieļaujama, jo, kaut arī fotofiksācijas bija jāiesniedz 2023. gada rudenī, ZM nespēja nodrošināt padotības iestāžu aplikāciju funkcionalitāti, kā rezultātā bildes nebija iespējams iesniegt. Lai nepieciešamās bildes iesniegtu pavasarī, aicinām kā termiņu noteikt 15. aprīli, kas garantēs gan sistēmu funkcionalitāti, gan lauksaimniekiem praktisko iespēju veikt sējumu fotofiksāciju bez sniega segas.
5)Piedāvātajā grozījumā nr.32., kurš piedāvā jaunu redakciju noteikumu punktam 391. aicinām piedāvātajā redakcijā dzēst teikumu ‘’Pēc Valsts augu aizsardzības dienesta pieprasījuma lauksaimniekam ir pienākums iesniegt pierādījumus par pārējiem laukiem", Šādas redakcijas saglabāšana padarītu citus TM grozījumu punktus bezjēdzīgus, jo uzliktu lauksaimniekam par pienākumu privātajos serveros uzturēt lielo shp un iso xml failu apjomu bez praktiska pielietojuma;
6)Piedāvātajā grozījumā nr.35., kurš piedāvā jaunu redakciju noteikumu punktam 400. aicinām starp starpkultūru maisījumā atbalsttiesīgajiem kultūraugiem iekļaut arī vasaras ripsi, kas atvieglotu starpkultūru maisījumu izveides procesu bioloģiskajiem lauksaimniekiem;
7)Piedāvātajā grozījumā nr.35, kurš piedāvā jaunu redakciju noteikumu punktam 400 aicinām svītrot starpkultūru sējas un iestrādes termiņus, tos aizstājot ar redakciju, kura pieprasītu starpkultūru sējumu uzturēt vismaz 2 mēnešus no sējas brīža, taču neuzliktu noteiktus datumus kā beigu vai sākumu termiņus. Šādi grozījumi nodrošinātu lielāku elastību lauksaimniekiem.
Piedāvātā redakcija
-