Atzinums

Projekta ID
21-TA-144
Atzinuma sniedzējs
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs
Atzinums iesniegts
23.09.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvā ziņojuma “Par “Atvērts pēc noklusējuma”principa ieviešanu” projekta (turpmāk – informatīvā ziņojuma projekts) 4. sadaļā “Atvērtās pārvaldības partnerības ietvaros identificēto datu kopu atvēršana” iekļautā informācija paredz, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (turpmāk – Birojs) līdz š.g. 31.decembrim nodrošinās informācijas par politisko organizāciju (partiju) dāvinājumiem un ziedojumiem, politisko organizāciju (partiju) deklarācijām un politisko organizāciju (partiju) biedru naudu un iestāšanās naudu pieejamību atvērto datu formātā. Taču, ņemot vērā to, ka Biroja Elektronisko datu ievades sistēmā šobrīd tiek plānotas būtiskas funkcionālas izmaiņas, norādām, ka informatīvā ziņojuma projektā norādītajā termiņā nav iespējams atvērt visus minētos datus.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam informatīvajā ziņojumā un tā 1.pielikumā norādīto termiņu pagarināt, norādot, ka informācija par politisko organizāciju (partiju) dāvinājumiem un ziedojumiem, politisko organizāciju (partiju) deklarācijām un politisko organizāciju (partiju) biedru naudu un iestāšanās naudu atvērto datu formātā tiks nodrošināta līdz 2022.gada 1.jūlijam.
Piedāvātā redakcija
-