Atzinums

Projekta ID
2021-TA-1693
Atzinuma sniedzējs
Kultūras ministrija
Atzinums iesniegts
10.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt 4.pielikuma "Pamatnostādnēs minēto uzdevumu sasaiste ar citiem politikas plānošanas dokumentiem" sadaļas "Nacionālā līmeņa valsts politikas plānošanas dokumenti" 10.punktu "Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam".
Piedāvātā redakcija
Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam ietver rīcības pilsoniski aktīvas un iekļaujošas sabiedrības stiprināšanai. Sabiedrības veselības politikas kontekstā ir īpaši svarīgi stiprināt pacientu organizācijas, jo tām ir svarīga loma ar veselības nozari saistītu lēmumu pieņemšanā. Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības pamatnostādnes 2021. – 2027. gadam ietver arī rīcības, lai sekmētu iedzīvotāju izpratni par sabiedrības daudzveidību un mazinātu negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret dažādām sabiedrības grupām, kā arī nacionāla, reģionāla un vietēja (kopienu un apkaimju) līmeņa aktivitātes iekļaujošas un atvērtas sabiedrības veidošanai. Sabiedrības veselības politikas kontekstā ir īpaši svarīgi veicināt romu sabiedrības zināšanas un prasmes savas veselības saglabāšanā.
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam papildināt 4.pielikuma "Pamatnostādnēs minēto uzdevumu sasaiste ar citiem politikas plānošanas dokumentiem" sadaļu "Nacionālā līmeņa valsts politikas plānošanas dokumenti" ar informāciju par plāna projektu "Plāns romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai 2022.-2023.gadam" un informāciju par Kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2022.-2027.gadam “Kultūrvalsts”.
Piedāvātā redakcija
-