Atzinums

Projekta ID
22-TA-2899
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
29.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ievērojot, ka nepieciešamais finansējums Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveidošanai tiks nodrošināts Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 20.00.00 "Būvniecība" prioritārajam pasākumam "Būvniecības informācijas sistēmas tālāka attīstība un pakalpojumu modernizēšana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai" piešķirtā finansējuma ietvaros, lūdzam precizēt 3.sadaļā atspoguļoto ietekmi uz budžetu un paredzēto finansējumu 4 880 euro apmērā norādīt 2.ailē, 1., 1.1., 2. un 2.1.punktā, vienlaikus svītrojot norādītās izmaiņas 3.ailē, ka arī 6.2.punktā sniegto aprēķinu pārceļot uz punktu “Cita informācija”.
Piedāvātā redakcija
-