Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Ministru kabineta sēde plānota š.g. 5. jūlijā.
Projekta ID
21-TA-1376
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
10.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Noteikumu 3.2. apakšpunktā ir noteikts, ka "Saņemot valsts atbalstu, ar uzņēmumu saprot arī pētniecības organizāciju neatkarīgi no tās juridiskā statusa, ja tās publiskais finansējums atbilst visiem Līguma par Eiropas Savienības darbību." Vēršam uzmanību uz pretrunu, kas šobrīd veidojas starp esošo noteikumu 3.2. apakšpunktu un precizēto noteikumu 3.5.1. apakšpunktu, jo no vienas puses tiek noteikts, ka par uzņēmumu uzskata arī pētniecības organizāciju, bet no otras puses - ka saimniecisku projektu projektu nedrīkst īstenot uzņēmums, kas neatbilst pētniecības organizācijas definīcijai. Lūdzam noteikumu projektā novērst iepriekš minēto pretrunu, vienlaikus precizējot arī anotācijas 1.3.sadaļā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka visus dokumentus, kas saistīti ar valsts atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr.651/2014 12.pantu atbalsta saņēmējam ir jāglabā 10 gadus no valsts atbalsta piešķiršanas, nevis saņemšanas dienas (atbalsta faktiskā saņemšana (izmaksa) ir iespējama vēlāk, nekā tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu), lūdzam attiecīgi precizēt noteikumu 6.3. apakšpunktu.
Piedāvātā redakcija
-