Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
28.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta 81.lpp sadāļā pie īstenojamiem uzdevumiem aicinām pārformulēt 2.uzdevumu "Remigrācijas veicināšanas politika – jaunu cilvēku, ģimeņu ar bērniem atgriešanās tēvzemē. PAPS.LV programmas pilnveide" šādā redakcijā "Atbalsta pasākuma remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators” pilnveidošana"
Piedāvātā redakcija
Īstenojamie uzdevumi
2."Atbalsta pasākuma remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators” pilnveidošana"
2.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Pamatnostādņu projekta 79.lpp otrajā rindkopā lūdzam precizēt informāciju par bērnu skaitu rindā. Esošajā redakcijā ir minēts "rindā uz bērnudārzu šobrīd gaida vairāk nekā 10 000 bērnu". Norādām, ka pēc VARAM apkopotās informācijas uz 2021. gada 1. oktobri kopumā rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bija pavisam 7 788 bērni. 
Vienlaikus šājā pašā rindkopā lūdzam svītrot pēdējo teikuma daļu "“aukles” finansējuma iespējas saņemšanu vecākiem, vecāka iespējas izvēlēties bērnudārzu pēc saviem kritērijiem, neatkarīgi, vai tas ir pašvaldības vai privātais bērnudārzs, un kopumā izveidot tādu sistēmu, kas vecākus nespiež mainīt bērna bērnudārzu, kā tas ir šobrīd..". Norādām, ka šā brīža sistēma nav vērsta uz to, lai piespiestu bērnu vecākus mainīt pirmsskolas izglītības iestādi. Izglītības likuma 17.panta 23 daļa nosaka, ka pašvaldība, sedzot pirmsskolas izglītības programmas izmaksas šā panta 2.1 daļā noteiktajos gadījumos, turpina segt šīs izmaksas privātajai izglītības iestādei, ja izglītojamam rakstveidā piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet šā izglītojamā likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies, un izglītojamais turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē. 
 
Piedāvātā redakcija
Bērnu pieskatīšanas pakalpojumu pieejamība ir otrs svarīgākais risināmais jautājums - rindā uz bērnudārzu uz 2021.gada 1.oktobri bija 7 788 bērnu, un šī problēma ir aktuāla ne tikai Rīgā, bet arī citās lielajās pilsētās un Pierīgas pašvaldībās visā Latvijā. Risināmais jautājums skar ne vien rindas bērnudārzos, bet arī bērnu uzraudzības pakalpojuma pieejamības uzlabošanu.
3.
Pamatnostādņu projekts
Iebildums
Aicinām Pamatnostādņu projekta 73.lpp pie rezultatīvā rādītāja Nr. 14.4. "PII pieejamība – rindā reģistrēto bērnu skaits uz PII pieejamība – rindā reģistrēto bērnu skaits uz PII" norādīt konkrētas rādītāju vērtības. Pēc VARAM apkopotās informācijas uz 2019.gada 1.oktobri 10 105 bērniem netika nodrošinātas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Ņemot vērā plānoto ES fondu atbalstu pirmsskolas izglītības pieejamības uzlabošanai, kā arī valsts budžeta aizdevumu iespējas jaunu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo ēku paplašināšanai, tiek pieņemts, ka rezultatīvā rādītāja vērtība būs 2024.gadā - 6 700 bērni un 2027.gadā - 4 700 bērni.
Piedāvātā redakcija
14.4. PII pieejamība – rindā reģistrēto bērnu skaits 
2019.gads bāzes vērtība - 10 105 
2024.gads - 6 700
2027.gads - 4 700