Atzinums

Projekta ID
23-TA-36
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
02.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Priekšlikums

Valsts kanceleja lūdz precizēt noteikumu projekta anotācijas 6.sadaļu, to aizpildot korekti: 
1) noteikumu projekta apspriešanā ar sabiedrības pārstāvjiem izmantotais līdzdalības veids ir publiskā apspriešana nevis sabiedriskā apspriede kā norādīts 6.2.apakšpunktā, iepriekšminētais apakšpunkts papildināms ar publiskās apspriešanas korektu saiti: https://tapportals.mk.gov.lv/public_participation/1e26709e-7a5c-48fa-9723-96709ccbf7dd. Ja kā līdzdalības veids tika izmantota arī sabiedriskā apspriede (šobrīd TAP portālā par to nav norāžu), noteikumu projekta anotācijas 6.sadaļā jāatspoguļo visi izmantotie veidi sabiedrības iesaistei;
2) 6.3.apakšpunktā jāsniedz īss apkopojums par sabiedrības līdzdalības iespēju nodrošināšanas laikā saņemtajiem būtiskākajiem priekšlikumiem, norādot arī to sniedzējus - vēršam uzmanību, ka anotācijai pretēji 6.3.apakšpunktā norādītajai informācijai nav pievienots publiskās apspriešanas laikā saņemto viedokļu apkopojums. Vienlaikus aicinām šo apkopojumu pievienot kā papildus dokumentu nevis kā anotācijas pielikumu.
Piedāvātā redakcija
-