Atzinums

Projekta ID
21-TA-1084
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lai nodoršinātu atbilstību likumā "Par valsts budžetu 2021.gadam" 3.panta pirmajā daļā minētajam, lūdzam rīkojuma projekta tekstā svītrot vārdus "valsts budžeta". 
 
Piedāvātā redakcija
Saskaņā ar likuma „Par valsts budžetu 2021.gadam” 3.panta trešo daļu apstiprināt mērķdotācijas sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 2021.gada jūlijam – decembrim (pielikums).
 
2.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Iebildums
Lūgums saprecizēt visā rīkojuma projekta anotācijā rīkojuma projekta nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-