Atzinums

Projekta ID
21-TA-688
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
11.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Atbalstam pārraudzības institūcijai tādas vispārīgas prasības licences saņemšanai noteikšanu kā nodokļu parādu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu), kuru kopsumma pārsniedz 150 euro, neesamība. Tajā pat laikā, ņemot vērā anotācijā norādīto informāciju, ka, lai pārbaudītu šo kritēriju, tiks izmantota tikai Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāze, lūdzam precizēt noteikumu projekta 2.5.apakšpunktu, sašaurinot norādīto jēdzienu “nodokļu parāds”, proti, aizstāt to ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta administrētais nodokļu parāds”.  Turklāt ierosinām papildināt anotāciju ar informāciju, ka šāda kritērija (nodokļu parāda summas lielums) noteikšana ir arī pamatota ar samērīga administrēšanas sloga noteikšanu inspekcijai un nepieciešamību nepalielināt esošo slogu citām institūcijām, proti, atbilstību šim kritērijam ir samērā viegli pārbaudīt, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzi, kurā tiek nodrošināta aktuālā informācija par tiem nodokļu maksātājiem, kuriem Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parāda kopsumma pārsniedz 150 euro.
Savukārt, ja gadījumā normas izstrādātāja mērķis bija aptvert arī citus (ne VID administrētos) nodokļu maksājumus, tad anotācijā ietvertā informācija par pārbaudē izmantojamām datu bāzēm ir attiecīgi precizējama.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt projekta 3.3.apakšpunktu, konkretizējot maksājamās valsts nodevas nosaukumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
6.4. Cita informācija
Iebildums
No noteikumu projekta anotācijā iekļautā teksta izriet, ka inspekcija noteikumu projekta saskaņošanas procesā ir pārskatījusi un samazinājusi valsts nodevas apmēru no 7700 uz 5000 euro, proti,  valsts nodevas apmērs ir noteikts zemāks nekā inspekcijas izdevumi par pārraudzības institūcijas iesnieguma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu. Vēršam uzmanību, ka valsts nodevas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu segšanu, turklāt licences izsniegšana ietver sevī ne tikai iesnieguma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu, bet gan arī uzraudzības/kontrolēšanas procesu. Lūdzam pārskatīt noteikumu projekta anotācijā iekļauto.
 
Piedāvātā redakcija
-