Atzinums

Projekta ID
21-TA-575
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
14.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt vai MK noteikumu projekta 22.13.6 apakšpunktā nebūtu saglabājama iepriekšējā redakcija attiecībā uz pakalpojuma (uzņēmuma līguma) izmaksām, ņemot vērā, ka  MK noteikumu grozījumu 22.13.6 apakšpunktā minētie speciālisti var tikt piesaistīti arī iepirkuma veikšanas rezultātā, noslēdzot pakalpojuma līgumu starp juridiskām personām, savukārt uzņēmuma līgums visbiežāk tiek slēgts starp fizisku un juridisku personu.
 
Piedāvātā redakcija
-