Atzinums

Projekta ID
21-TA-976
Atzinuma sniedzējs
Datu valsts inspekcija
Atzinums iesniegts
16.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Atbilstoši likumprojekta anotācijas 8.1.13. apakšpunktam likumprojektam nav ietekmes uz personas datu aizsardzību. Ievērojot minēto, Datu valsts inspekcijai savas kompetences ietvaros iebildumu par likumprojektu nav. Vienlaikus vēršam uzmanību, ka gadījumā, ja tiek plānota personas datu apstrāde, tad likumprojekta 1. pantā ietvertais Dzīvnieku aizsardzības likuma 10. panta 2. punkta "c" apakšpunkta deleģējums Ministru kabinetam noteikt prasības informācijas norādīšanai sludinājumos, piedāvājot atsavināšanai suni, kaķi vai mājas (istabas) sesku, nebūs pietiekams pamats, lai Ministru kabinets noteiktu personas datu apstrādi šādos sludinājumos pēc būtības. Proti, ievērojot tiesību uz personas datu aizsardzību konstitucionālo statusu, vismaz tiesiskajam pamatam un personas datu apstrādes nolūkam būtu jātiek noteiktam ar Saeimas pieņemtu likumu.


 
Piedāvātā redakcija
-