Atzinums

Projekta ID
22-TA-2291
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
12.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam precizēt finansējuma summu atbilstoši Ekonomikas ministrijas virzītajiem grozījumumiem “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.3. pasākuma "Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti" un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" īstenošanas noteikumi" (22-TA-2140) noteiktajam ERAF finansējuma apmēram, kas tiek pārdalīts  1.1.1.5.pasākumam "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās".

Attiecīgi lūdzam precizēt arī MK sēdes protokollēmuma 2. punktu un MK noteikumu konsolidēto versiju. 
Piedāvātā redakcija
-