Atzinums

Projekta ID
22-TA-2505
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
01.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Likumprojektā "Grozījumi likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu"" (turpmāk - projekts) un projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma (turpmāk - anotācija) 1.2. apakšsadaļā ir paredzēts, ka tas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Projekts tiek virzīts vienlaikus ar likumprojektu "Valsts aizsardzības dienesta likums". Likumprojektā "Valsts aizsardzības dienesta likums" ir paredzēts, ka tas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Projektam būtu jāstājas spēkā vienlaikus ar minēto likumprojektu vai pēc tā spēkā stāšanās. Vēršam uzmanību uz to, ka projekta un minētā likumprojekta vienlaicīga virzīšana pieņemšanai nenozīmē, ka tie tiks pieņemti un izsludināti vienā dienā, lai tādējādi arī varētu stāties spēkā vienlaicīgi. Vienlaikus norādām, ka juridiski korekti nav paredzēt, ka normatīvais akts stājas spēkā vienlaicīgi ar citu normatīvo aktu. Ņemot vērā minēto, lūdzam nodrošināt, ka projekts stājas spēkā vienlaicīgi ar minēto likumprojektu vai pēc tā spēkā stāšanās, attiecīgi precizējot projekta spēkā stāšanās noteikumu un anotācijas 1.2. apakšsadaļu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Iebildums
Projekta 1. pants paredz papildināt likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 5. panta pirmo daļu ar jaunu personu grupu (personas, kas pilda valsts aizsardzības dienestu vai valsts civilo dienestu), kas ir pakļauta obligātai sociālajai apdrošināšanai. Anotācijā ir norādīts, ka plānots attīstīt četrus valsts aizsardzības dienesta izpildes veidus – dienests Nacionālo bruņoto spēku vienībā, dienests Zemessardzē, augstskolu studējošo speciālās militārās apmācības apguve un valsts civilais dienests. No anotācijā minētā izriet, ka valsts aizsardzības dienests ir arī valsts civilais dienests, tādējādi nav skaidrs, kāpēc tiek īpaši uzsvērts laiks, kad persona pildījusi valsts civilo dienestu, ja tas jau izriet no valsts aizsardzības dienesta termina. Vienlaikus no anotācijas nav saprotams, vai projekta pants būs attiecināms gan uz valsts aizsardzības dienesta pildītājiem Nacionālo bruņoto spēku vienībās, gan uz valsts aizsardzības dienesta pildītājiem Zemessardzē un augstskolu studējošo speciālās militārās apmācības apguvējiem (arī šīs personas praktiski dienēs Zemessardzē). Tieslietu ministrija kritiski vērtē iespēju valsts aizsardzības dienestā dienējošajām personām, kas dienēs Zemessardzē, tostarp, augstskolu studējošo speciālās militārās apmācības ietvaros, noteikt lielākas garantijas (priekšrocības), salīdzinot ar tām personām, kas dienestam Zemessardzē piesakās brīvprātīgi saskaņā ar šobrīd spēkā esošo kārtību. Ņemot vērā minēto, lūdzam precizēt projekta pantu vai anotācijā skaidri norādīt, ka projekta pants attiecināms uz visiem valsts aizsardzības dienesta veidiem, vienlaikus izvērtējot, vai projekta panta attiecināšana uz visiem valsts aizsardzības dienesta veidiem nepārkāpj tiesiskās vienlīdzības principu attiecībā pret tām personām, kas dienestam Zemessardzē piesakās brīvprātīgi saskaņā ar šobrīd spēkā esošo regulējumu. Vienlaikus lūdzam attiecīgi precizēt projekta 2. pantā ietverto regulējumu vai attiecīgu skaidrojumu ietvert anotācijā.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūdzam anotācijas 1.2. apakšsadaļā skaidrot, kāpēc projektam ir noteikta spēkā stāšanās nākamajā dienā pēc izsludināšanas.
Piedāvātā redakcija
-