Atzinums

Projekta ID
23-TA-1050
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Okupācijas muzejs
Atzinums iesniegts
08.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Tā kā Muzejam ir jāturpina darbs pie jebkura Informatīvajā ziņojumā piedāvātā scenārija izvēles, nepieciešams steidzamības kārtā Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektu, kas paredz no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Kultūras ministrijai 847 000 euro pārskaitīšanai VNĪ Stūra mājas neatliekami veicamo būvdarbu izpildei 2024. gadā.
Piedāvātā redakcija
-