Atzinums

Projekta ID
22-TA-2548
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
20.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Ievērojot to, ka MK rīkojuma projekts paredz publisko resursu piešķīrumu akciju sabiedrībai “Pasažieru vilciens”  257 821 003 euro (32 jaunu elektrovilcienu, rezerves daļu fonda pieciem gadiem un elektrovilcienu uzturēšanas iekārtu iegādei, elektrovilcienu ražošanas uzraudzībai, kā arī vilcienu remontu centra izbūvei), kas kvalificējams kā komercdarbības atbalsts Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5.panta izpratnē, lūdzam papildināt anotāciju ar skaidrojumu, kā tiks nodrošināts sniegtā komercdarbības atbalsta saderīgums ar ES iekšējo tirgu, tostarp, vai nepieciešama saskaņošanas procedūra ar Eiropas Komisiju. Alternatīvi, lūdzam anotācijā norādīt sasaisti ar tādiem Ministru kabinetā skatītiem dokumentiem, kur šī augstāk minētā informācija par visu publiskās investīcijas apjomu jau ietverta.
Piedāvātā redakcija
-