Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Reģionālo attīstības centru un novadu apvienība"
Atzinums iesniegts
13.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Novērtējam, ka ir pagarināts termiņš, līdz kuram reorganizētajā pamatskolā jāsasniedz izglītojamo skaita minimumu, taču joprojām uzturam lūgumu samazināt reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaitu, kas arī šajā Noteikumu redakcijā diemžē palicis nemainīgs (270).
Lūdzam samazinājumu kontekstā, piemēram, ar Gulbenes novada pašvaldības reorganizētajām izglītības iestādēm.
Vienlaikus izvirzām alternatīvu variantu iespējami godīgākam finansējuma sadalījumam: ļaut pretendēt uz finansējumu visām vidusskolām, ko reorganizēja par pamatskolām, finansējumu dalot proporcionāli izglītojamo skaitam.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Gadījumā, ja attiecīgajā plānošanas reģionā nav četru izglītības iestāžu, kas atbilstu priekšatlases kritērijiem, aicinām paredzēt iespēju ņemt dalību atlasē prioritārā secībā (dilstošā kārtībā) tuvākajai atbilstošajai izglītības iestādei šajā pašā plānošanas reģionā (pat, ja ir zemāks  izglītojamo skaits 1. – 9. klašu grupā atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem uz 2021. gada 1. septembri), nepieļaujot, ka tiek izvēlēta izglītības iestāde no cita plānošanas reģiona, jo attiecīgajā nav atbilstošu iestāžu. Tikai pie šāda nosacījuma tiktu nodrošināts reģionālais pārklājums atbilstoši anotācijā rakstītajam 
Piedāvātā redakcija
-