Atzinums

Projekta ID
21-TA-428
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Finanšu nozares asociācija
Atzinums iesniegts
16.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt, ka ierobežojums attiecās uz apkures katliem, kas atrodas konkrētajā mājā un izmanto fosilos energoresursus. Šādos katlos ieguldījumus veikt nevar. Ierobežojums neattiecās uz ēkām, kuras pieslēgtas centralizētajai siltumapgādei. Neatkarīgi no tā, kādā veidā centralizētajā siltumapgādē tiek ražots siltums.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam izņemt vārdu komersants un precizēt atbilstoši šīs programmas MKN projekta definīcijām.
Piedāvātā redakcija
-