Atzinums

Projekta ID
21-TA-1484
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
03.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ievērojot to, ka nosacījumi pašpatēriņa uzraudzībai ir jānodrošina arī tajos gadījumos, kad projekta iesniedzējs mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi veic kopā ar, piemēram, siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu, lūdzam anotācijas 1.3.sadaļā ietvertajā teikuma daļā: "Ja atbalsta saņēmējs veiks tikai mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi, jānodrošina:" dzēst vārdu: "tikai".
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Aicinām papildināt anotācijas 2.punktu "Sniegt atbalstu arī dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem", norādot, kura Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.- 2020.gada plānošanas perioda specifiskā atbalsta mērķa ietvaros finansējums ir pieejams, lai nodrošinātu informācijas izsekojamību.
Piedāvātā redakcija
-