Atzinums

Projekta ID
22-TA-3238
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
01.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Par: 2.lpp. 1.1.

Priekšlikums. Izdarītie secinājumi nav pilnībā atbilstoši normatīvajam regulējumam, jo nesatur atsauci uz Tūrisma likuma 1.panta pirmās daļas 13.punktā ietverto nosacījumu, ka apmeklētajā vietā netiek veikts algots darbs. Tādējādi tiek radīts maldīgs priekšstats, ka tūristu lokā ietilpst arī personas, kas, apmeklējot Latviju, šeit veic algotu darbu.
Lai nodrošinātu secinājumu atbilstību spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam, lūdzam izteikt konkrēto ziņojuma daļu šādā redakcijā:

“No minētā secināms, ka jebkura fiziska persona, kura ceļo ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietas, apmeklētajā vietā neveic algotu darbu un uzturas sabiedriskā vai privātā mājvietā ne mazāk kā vienu nakti ir tūrists. Savukārt tas, ka šī fiziskā persona veic darbības, kas saistītas ar ceļošanu un uzturēšanos ārpus savas pastāvīgās dzīvesvietās brīvā laika pavadīšanas, lietišķo darījumu kārtošanas vai citā nolūkā, skaitās tūrisms. Līdz ar to, ja persona ierodas Latvijā, neveic šeit algotu darbu un izīrē uz vienu nakti dzīvokli, pieņemams, ka šī persona atbilst tūrista un tūrisma definīcijai.”

 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
7.lpp. 3.

Likumā iestrādāt atsauci, lai nepārprotami būtu noteikts, ka dzīvojamās telpas īslaicīga (sezonāla) lietošana atpūtas un tūrisma vajadzībām ir uzskatāma par īstermiņa mītni un pielīdzināma tūristu mītnēm (NACE 2.red. grupa 55.2) un mājokļu saimniekiem būtu pienākums sniegt datus par tūristu skaitu, to izcelsmi un uzturēšanās ilgumu.
Veidojot datu vākšanas mehānismu, rūpīgi izvērtēt kā tiks veikta datu uzskaite – mājokļu saimnieks, iespējams, ar veidlapas palīdzību (pilda pats mājokļa saimnieks vai tūrists?) sniedz datus uzreiz uzraugošajai institūcijai pēc katra konkrētā nakšņojuma vai reizi ceturksnī VAI datu vākšanas rīks tiks salinkots ar tiešsaistes rezervēšanas platformām. Veidojot datu vākšanas mehānismu, būtu jāpatur prātā arī uzņēmēja/ mājokļa saimnieka kā iesaistītās puses ērtība.

Kā arī priekšlikums iestrādāt normatīvajos aktos kā obligātu vajadzību tūristu mītnēm datu iesniegšanu par tūristu skaitu, to izcelsmi, un uzturēšanās ilgumu, jo šobrīd tas notiek pēc brīvprātības principa.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Par: 7.lpp. 3.

Latviešu IT uzņēmums "Webscraper" piedāvā datu apkopošanu no tiešsaistes mājas lapām, iespējams var izveidot arī datu ieguves rīku attiecībā uz īstermiņa īres mītnēm un tajās sniegtajiem pakalpojumiem vai izmantot jau esošo rīku.
Vai ir iespējams izmanot latviešu uzņēmuma pakalpojumu?
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Par: 4.lpp. 2.1.

Kamēr nav ieviesta ES regula par datu vākšanu un kopīgošanu saistībā ar izmitināšanas vietu īstermiņa īres pakalpojumiem un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1724  - Ieviest normatīvo aktu, kurš uzliek par pienākumu galvenajām digitālajām platformām (tīmekļvietnēs un tiešsaistes platformās ar/bez rezervēšanas tiešsaistē iespējām (piemēram, www.ss.com, www.facebook.com, “AirBnB.com”, “Booking.com”, “Expedia.com”, “Tripadvisor” u.c.).) sniegt informāciju par platformu pārdevēju (izmantotāju) izmitinātajiem tūristiem (par tām naktsmītnēm, kuras piedāvā nakšņot izmantojot kādu no minētajām platformām). Informāciju sniedzot CSP?
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Par: 6.lpp. 2.3.

Kamēr netiks ieviesta regula, iespējams, VID datus par platformu pārdevēju ieņēmumiem būtu jānodod tālāk publiskajām iestādēm, lai varētu konstatēt faktu par to, ka mājokļu saimnieks dzīvojamo telpu izīrē kā īstermiņa mītni nevis izīrē pastāvīgai dzīvošanai un jau laicīgi tiktu aicināts reģistrēties NACE 2.red. grupa 55.2. un tiktu uzrunāts par tūrisma datu sniegšanu.
 
Piedāvātā redakcija
-