Atzinums

Projekta ID
22-TA-1600
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
14.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Noteikumu projekta 11.3. apakšpunktā norādīts uz elektrisko skolas autobusu kā sinonīmu bezemisiju transportlīdzekļiem. Saistībā ar minēto atbilstoši juridiskās tehnikas prasībām lūdzam svītrot minēto norādi vai konsekventi noteikumu projektā norādīt uz elektrisko skolas autobusu arī citās noteikumu projekta vienībās, nepieciešamības gadījumā izdarot saīsinājumus.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka, saskaņošanas ietvaros svītrojot piemērveida skaidrojumu par noteikumu projekta 23.1. apakšpunktā paredzētajām izmaksām, šobrīd nav gūstama pārliecība par attiecīgo izmaksu tvērumu un saturu. Attiecīgi lūdzam 23.1. apakšpunktā  vai noteikumu projekta anotācijā sniegt atbilstošu skaidrojumu par minētajā apakšpunktā paredzētajām izmaksām.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt noteikumu projekta pielikuma 3.16. apakšpunktu, salāgojot to ar noteikumu projekta 36. punktu un svītrojot norādi uz Atveseļošanas un noturības mehānisma plānu, kurš finansējuma saņēmējiem nav saistošs.
Piedāvātā redakcija
-