Atzinums

Projekta ID
23-TA-3329
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera"
Atzinums iesniegts
18.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
LTRK pauž atbalstu veselības nozares digitālo risinājumu attīstīšanai, tāpat izprot nepieciešamību pilnveidot IKT pārvaldību un IKT pakalpojumus.
Vienlaikus LTRK uztur iebildumus un aicina VM neveidot veselības nozares digitālo kompetenču centru (turpmāk - Centrs) kā atsevišķu valsts kapitālsabiedrību. Ņemot vērā patreizējo ekonomikas izaugsmi, LTRK rosina veselības nozares digitālo risinājumu attīstīšanu integrēt esošo resursu ietvaros.
Ziņojumā ir analizēti četri alternatīvas darbības modeļi, aicinām, pārvērtēt modeli A (NVD struktūrvienība – struktūrvienību kopums, kas izveidots  kā digitālās veselības nodaļa vai birojs) vai B (jauna dienesta/aģentūras izveidošana - VM padotības iestāde, kas izveidota VM pārvaldes un organizatoriskajā struktūrā), kā arī rosinām izvērtēt iespēju Centru iekļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM)  struktūrā.

 
Piedāvātā redakcija
Tāpat aicinām ņemt vērā LTRK pamatnostādnes godīgas un brīvas konkurences nodrošināšanai, kā arī izvērtēt, vai tās izvirzītos mērķus nav iespējams sasniegt ar citiem risinājumiem.[1][1]LTRK pamatnostādnes godīgas un brīvas konkurences nodrošināšanai:   https://www.ltrk.lv/sites/default/files/inline-files/LTRK%20pamatnosta%CC%84dnes%20godi%CC%84gas%20un%20bri%CC%84vas%20konkurences%20nodros%CC%8Cina%CC%84s%CC%8Canai_2023.pdf