Atzinums

Projekta ID
22-TA-632
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
12.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) ierosina precizēt tekstu 44.punktā par investīcijas demarkāciju ar VARAM plānoto atbalstu plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistu zināšanu un prasmju celšanai šādā redakcijā: "6.3.1.1.i. demarkācija ir noteikta ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo investīciju 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” un Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam pasākumu 5.1.1.2. „Pašvaldību un plānošanas reģionu un kapacitātes uzlabošana”, ņemot vērā, ka plānotais atbalsts ir vērsts uz plānošanas reģionu un pašvaldību vajadzībām to kapacitātes stiprināšanai funkciju un publisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai, kā arī kvalitatīvākai attīstības plānošanai un projektu īstenošanaisavukārt investīcija 6.3.1.1.i. ir balstīta uz centralizētu vajadzību apzināšanu un centralizētu mācību veikšanu interešu konflikta, integritātes un pretkorupcijas mazināšanas jomās visai publiskajai pārvaldei." 
Piedāvātā redakcija
6.3.1.1.i. demarkācija ir noteikta ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo investīciju 3.1.1.2.i. “Pašvaldību kapacitātes stiprināšana to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai” un Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam pasākumu 5.1.1.2. „Pašvaldību un plānošanas reģionu un kapacitātes uzlabošana”, ņemot vērā, ka plānotais atbalsts ir vērsts uz plānošanas reģionu un pašvaldību vajadzībām to kapacitātes stiprināšanai funkciju un publisko pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai, kā arī kvalitatīvākai attīstības plānošanai un projektu īstenošanai, savukārt investīcija 6.3.1.1.i. ir balstīta uz centralizētu vajadzību apzināšanu un centralizētu mācību veikšanu interešu konflikta, integritātes un pretkorupcijas mazināšanas jomās visai publiskajai pārvaldei.