Atzinums

Projekta ID
22-TA-3148
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
18.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka šobrīd nav viennozīmīgi saprotams uz kādu subjektu veiktajiem iepirkumiem attiecināms šī likuma 9.pantā minētais publisko iepirkumu regulējuma piemērošanas izņēmums, turklāt šis aspekts nav skaidrots arī likuma anotācijā, lūdzam vai nu precizēt šī likuma 9.panta redakciju attiecībā uz tiesību subjektu loku, papildinot to ar atsauci uz šī likuma 8.panta trešo un trešo prim daļu (ja tas attiecināms tikai uz šo subjektu veiktajiem iepirkumiem), vai arī attiecīgi papildināt likumprojekta anotāciju ar izvērstu skaidrojumu par šī likuma 9.panta tvērumu, ja tajā minēto izņēmumu piemērot ir tiesības ikviena tiesību subjekta veiktajiem iepirkumiem, ja to priekšmets saistāms ar ārējās robežas infrastruktūras izbūvi. 
Piedāvātā redakcija
-