Atzinums

Projekta ID
21-TA-791
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.pielikuma ailē “Kopējas izmaksas par 2021.gadu, t.s. decembris” norādīto informāciju attiecībā par Ministru kabineta 14.04.2021. rīkojuma Nr.247 2.punktu, ņemot vērā, ka minētajā punktā paredzēto pasākumu īstenošanai ir nepieciešams finansējums 1 155 426 euro apmērā, jo patreizējā redakcijā nav pieskatīts finansējums par decembra mēnesī plānotajiem izdevumiem.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 1.pielikuma ailē “Pārdalīts no/uz MK”  norādīto informāciju attiecībā par Ministru kabineta 30.03.2021. rīkojumu Nr.208, ņemot vērā, ka finansējums 101 954 euro apmērā tiek pārdalīts no MK 14.04.2021. rīkojuma Nr.247 1.1.apakšpunkta, nevis no 1.2.apakšpunkta.
 
Piedāvātā redakcija
-