Atzinums

Projekta ID
22-TA-826
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
04.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Pie citas informācijas ir norādīts, ka likumā "Par valsts budžetu 2022.gadam" un likumā "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2022., 2023. un 2024.gadam" ir ieplānoti ieņēmumi no nekustamā īpašuma darījumu starpnieka reģistrācijas maksas un ikgadējās nekustamā īpašuma darījumu starpnieka uzraudzības maksas 2022., 2023. un 2024.gadā ik gadu 46 600 euro apmērā un attiecīgi ir paredzēti izdevumi Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2022., 2023. un 2024.gadā ik gadu 46 566 euro apmērā, lai nodrošinātu nekustamā īpašuma darījumu starpnieku reģistra uzturēšanu un uzraudzību. Ņemot vērā minēto, 1., 1.1.punktā jāprecizē norādītie budžeta ieņēmumi uz “46 600”, savukārt 2., 2.1.punktā jānorāda “46 566”, vienlaikus svītrojot 2.2.punktā šobrīd norādītos izdevumus.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Ierosinām precizēt normas redakciju, iekļaujot arī Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis to valstu lokā, kuru komercreģistrā reģistrēta juridiskā persona var būt par nekustamā īpašuma darījumu starpnieku.
Piedāvātā redakcija
"5) kura ir reģistrēta Latvijas Republikas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts komercreģistrā.".
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lkumprojekta anotācijā norādīts, ka "Valsts ieņēmumu dienestam, pēc Ekonomikas ministrijas pieprasījuma, ir jāsniedz informācija, kas attiecas uz nekustamā īpašuma darījumu starpnieka darbību, ņemot vērā to, ka 12.panta pirmajā daļā tiek izslēgta prasība starpniekiem iesniegt Ekonomikas ministrijai  informāciju  par iepriekšējā kalendāra gadā noslēgtajiem starpniecības pakalpojumu līgumiem, norādot to skaitu un darījumu summas". Lai neveidotos pārpratumi attiecībā uz sniedzamās informācijas apjomu un informācijas veidiem, lūgums precizēt iepriekš minēto teikumu, norādot, ka tiks sniegta tikai Valsts ieņēmuma dienesta rīcībā esošā informācija, kas saistīta ar personas kā nekustamā īpašuma darījumu starpnieka darbību un kas ir nepieciešama Ekonomikas ministrijai normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Likumprojekta 14.pants tiek papildināts ar ceturto daļu, kurā tiek noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienests uzraudzības uzdevumu īsteno sadarbībā ar Ekonomikas ministriju. Līdz ar to skaidrības labad likumprojekta anotācijā lūdzam papildināt risinājuma aprakstu, norādot, ka "Valsts ieņēmumu dienesta uzdevumi ir sadarbībā ar Ekonomikas ministriju savas kompetences ietvaros...." un tālāk tad tekstā seko anotācijā uzskaitītie uzraudzīšanas uzdevumi. 
Piedāvātā redakcija
-