Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
08.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Uzturam vērā neņemtos iebildumus
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
joprojām aicinām rast iespēju paredzēt, ka investīcijas pašvaldību dibinātu vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveidei un aprīkošanai tiek piešķirts vismaz 30 skolām. Lai arī atsaucaties uz to, ka investīcijas ieviešanas mērķa rādītājs ir noteikts Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plānā, kas  apstiprināts Eiropas Padomē 2021. gada 6. jūlijā, tas nenozīmē, ka sasniedzamais rādītājs nevar būt augstāks.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Iebildums
Norma satur pagātnes termiņu, līdz kuram jāpieņem lēmumi. Ja mērķa rādītājs nebūtu sasniegts, tad šos noteikumus nevarētu virzīt, tādēļ norma vai nu svītrojama vai precizējama.
Piedāvātā redakcija
5. Lai nodrošinātu šo noteikumu 4. punktā noteiktā investīcijas mērķa rādītāja sasniegšanu, ņem vērā līdz 2022. gada 30. jūnijam pašvaldību domju pieņemtos lēmumus par vismaz 20 vispārējās vidējās izglītības iestāžu reorganizāciju.
4.
Noteikumu projekts
Iebildums
LPS vairākkārt ir norādījusi uz Noteikumu priekšatlases kritērijiem (11.punkts) - skolēnu skaita izglītības iestādē neatbilstību demogrāfiskajai situācijai valstī un  skolēnu skaita blīvumam ārpus novadu centriem. Lietderīgi ir noteikt attālumu līdz novada centram, izglītības kvalitāti un citus parametrus, kas nodrošinātu modernas izglītības iestādes pieejamību lauku teritorijā un izslēgt minimālā skolēnu skaita noteikšanu kā izslēdzošo kritēriju vispārējās vidējās izglītības iestādēs un pamatskolās.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam šo nosacījumu precizēt un aizstāta ar valsts finansēto slodžu skaitu. Esošais kritērijs nav objektīvs. Vadoties no spēkā esošajām tiesību normām pašvaldībām jānodrošina izglītošanās tuvāk bērna dzīvesvietai sākumskolas un pamatskolas posmā. 

Tā kā investīcijas mērķis ir vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana, nodrošinot efektīvu resursu koncentrāciju un izmantošanu, stiprinot visaptveroša pašvaldību izglītības iestāžu tīkla kārtošanā izveidotas pamatskolas, tādējādi veicinot kvalitatīvas izglītības ieguvi ārpus novadu pašvaldību administratīvajiem centriem, tad lūdzam nodrošināt tādus kritērijus, kas pašvaldībām ir izpildāmi un vienlaikus tiktu sasniegts investīciju mērķis.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu projekts
Iebildums
Saistībā ar iepriekš izteiktajiem iebildumiem lūdzam :
Piedāvātā redakcija
ne vairāk kā sešas izglītības iestādes katrā plānošanas reģionā
7.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lūdzam aizstāt vārdus "Ja kādā no plānošanas reģioniem investīcijai izvirzīto izglītības iestāžu skaits ir mazāks par četrām" ar vārdiem:
Piedāvātā redakcija
Ja kādā no plānošanas reģioniem investīcijai izvirzīto izglītības iestāžu skaits ir mazāks par sešām
8.
Noteikumu projekts
Iebildums
Lai sasniegtu rezultatīvo rādītāju 30 izglītības iestādes - noteikt, ka
Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma fonda finansējums izglītības iestādei nepārsniedz 1.200,000 euro
Piedāvātā redakcija
-