Atzinums

Projekta ID
21-TA-305
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
09.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam svītrot rīkojuma projekta 3.punktu, ņemot vērā, ka pieprasījums iesniegts pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.gada 17.jūlija noteikumos Nr.421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas" noteiktajiem vispārējiem nosacījumiem līdzekļu pārdalei no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", attiecīgi tas nav jāskaņo ar Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.punktā norādītās pozīcijas "Labiekārtojuma darbi un elementi" un "Ārējais apgaismojums" papildināt ar detalizētiem aprēķiniem.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka līdzekļi no programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" jāizmanto kārtējā gada ietvaros, lūdzam anotācijas 3.sadaļas 6.punktu papildināt ar skaidrojumu, vai plānotos darbus ir iespējams veikt rudens un ziemas sezonā un vai tie tiks pabeigti līdz 2021.gada beigām, attiecīgi veicot samaksu par tiem.
Piedāvātā redakcija
-