Atzinums

Projekta ID
23-TA-3222
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Atzinums iesniegts
05.03.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Papildināt ar jaunu apakšpunktu: "30.8. Darba devējam saskaņā ar likumu "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums" ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu."
Piedāvātā redakcija
Papildināt ar jaunu apakšpunktu: "30.8. Darba devējam saskaņā ar likumu "Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums" ir piešķirts nodokļu samaksas termiņa pagarinājums tiem nokavētajiem nodokļu maksājumiem, kuru samaksas termiņš ir pagarināts saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 24. pantu."