Atzinums

Projekta ID
22-TA-2362
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
24.08.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Iekšlietu ministrija norāda, ka Imigrācijas likuma 9.panta piektās daļas 22.punkts nosaka, ka tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem piešķir ārzemniekam, kurš ir saņēmis Latvijā akreditētas ārvalstu diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, starptautiskās organizācijas vai tās pārstāvniecības, konsulārās iestādes darbinieka ģimenes locekļa personas apliecību, ja Latvijas Republikai ar attiecīgo valsti vai starptautisko organizāciju ir noslēgts atbilstošs līgums vai arī vienošanās par savstarpējības principa piemērošanu.

Ārlietu ministrija projekta anotācijā norāda, ka sarunu procesā Austrālijas puse noraidīja Latvijas puses priekšlikumu noslēgt starpvaldību līgumu, norādot, ka šajā gadījumā Austrālijā līgumam būtu nepieciešama sarežģīta un laikietilpīga parlamenta ratifikācijas procedūra, kuru nepiemēro šāda veida dokumentiem. Neskatoties uz Austrālijas pozīciju, ievērojot likuma "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" 1.pantu, Latvijā minētais Memorands tiek uzskatīts par starptautisko līgumu. Saskaņā ar Imigrācijas likuma 9. panta piektās daļas 22.punktu tas piešķirs Austrālijas diplomātu ģimenes locekļiem tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem, ja Latvijā kādreiz tiktu atvērta Austrālijas diplomātiskā pārstāvniecība.

Iekšlietu ministrija vērš uzmanību, ka saprašanās memorands pēc savas būtības ir  nesaistoša starptautiskā vienošanās, kas pusēm neuzliek juridiskās saistības.

2011.gadā Tieslietu ministrija izstrādāja koncepciju “Par starptautisko līgumu nacionālā normatīvā regulējuma pilnveidošanas nepieciešamību” (turpmāk - koncepcija) (Ministru kabineta 2011.gada 13.aprīļa rīkojums Nr.152), kurā ir aplūkota starptautisko publisko līgumu nacionālā normatīvā regulējuma problēma un piedāvāti šīs problēmas risinājumi. Attiecībā uz saprašanās memorandiem koncepcijā ir minēts, ka, ja pušu vēlme nav bijusi noslēgt saistošu līgumu, tad saprašanās memorands nekļūst par starptautisku līgumu tikai tādēļ vien, ka Latvijas puse to ir apstiprinājusi tādā procedūrā, kā tiek apstiprināts starptautisks līgums.

Līdz ar to Iekšlietu ministrija izsaka bažas attiecībā uz anotācijā norādīto, ka memorands ir starptautisks līgums, līdz ar ko tas piešķirtu Austrālijas diplomātu ģimenes locekļiem tiesības uz nodarbinātību bez ierobežojumiem atbilstoši Imigrācijas likuma 9.panta piektās daļas 22.punktā noteiktajām prasībām.


 
Piedāvātā redakcija
-